เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS for Home

6aee27144006608d35fd8380598f474e.jpg

527b033313e73b83b19bc594b7e41910.jpg


               Solar cells expensive, not worth ?

               Many people still think that solar cells are expensive. Not worth the investment, easy to break, little service life. In fact, solar cells have the benefit of reducing electricity consumption or lowering electricity bills and are very important. To our daily use, let's look at 6 reasons why we should pay more attention to solar cells.

7a5eb32e863aab0e31d193d5197af0ff.jpgSolar Cell price get down like a Smart phone or only 45,000 bath 6a84ba0ac46b659448a6f545a968ff21.jpg  Solar will get increase of power unit. If rate of power unit getting high the value of solar will get high too. 6bbd5ff048b55a3fb467cb0ac44af89a.jpgเมื่อถูกเก็บค่าไฟในอัตราก้าวหน้า
ค่าไฟจะแพงขึ้น ซึ่งโซล่าจะช่วยให้
อัตราการใช้ไฟน้อยลง จึงจ่ายค่าไฟถูกลง

af0047ac2b3206bedd0f06f669b7ecd3.jpgWe can normally use Electrical appliances. Solar cell will produce power so electricity bill will be cheaper. 

017ebbd5573e8a0a5ef55fa373875605.jpg Solar cell will produce power that we can use for free every day. 5 hours per day for 25 years
.

46d386601058f4f0b3356794744b7fff.jpg   Roof can block the sun and rain moreover it can also setting solar cell for reduce cost and save money.

And all of these are the reasons that solar cells It is something that is worth investing in. The price is cheaper, generating more electricity.
And we have to use electric power all the time. The value that arises from the electricity generation, we can use the electricity for free. From the roof of our own house.

Interested in installing solar cells with us