เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

ผุดแผนโรงกำจัดซากโซล่าเซลล์

2019-08-07

SHARE :

ผุดแผนโรงกำจัดซากโซล่าเซลล์
.
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. เตรียมออกประกาศขอบเขตและเงื่อนไขการลงทุน (ทีโออาร์) เพื่อว่าจ้างบริษัทศึกษาความเหมาะสมในการสร้างโรงงานกำจัดซากโซล่าเซลล์ วงเงิน 10 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ทันกับปริมาณซากแผงโซล่าเซลล์ที่ในปี 2563 จะมีปริมาณสะสมที่ต้องกำจัด 550,000 ตัน หรือ 18 ล้านแผง
.
“โรงงานกำจัดซากโซล่าเซลล์ที่จะก่อสร้างแห่งใหม่นี้ เอกชนที่ได้รับเลือกเข้ามาลงทุนจะได้สิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุนด้วย แต่ต้องดำเนินการตามนโยบายกรีนอุตสาหกรรม หรือปลอดมลพิษ และได้รับรองมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย โดยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นแหล่งที่มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก”
.
ทั้งนี้ อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์เฉลี่ยอยู่ที่ 20 ปี แต่แผงโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพไม่ดี ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีอายุใช้งาน 5-10 ปี ทำให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กรอ.จึงต้องกำหนดแนวทางการจัดการซากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
.
นายทองชัย กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการลงทุนสร้างโรงงานกำจัดซากโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ แต่มีเพียงการลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์เพียง 1 แห่ง ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นการนำแผงเก่าที่หมดอายุใช้งานมาเปลี่ยนแผ่นเซลล์ เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ ส่วนแผ่นโซล่าเซลล์ที่หมดอายุก็ใช้วิธีส่งคืนผู้ผลิตต่างประเทศ หรือนำมาบดย่อยซากโซล่าเซลล์และฝังกลบในหลุมฝังกลบอุตสาหกรรม.

.

• ที่มา : ไทยรัฐ
• รูปภาพจาก  :TCIJ