เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

การติดตั้งสายดินบนระบบโซล่าเซลล์

2019-08-15

SHARE :

การติดตั้งสายดินบนระบบโซล่าเซลล์
.
ระบบการต่อลงดินของโซล่าเซลล์ เป็นคนละส่วนกับการต่อโครงสร้างของอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งนิยมเรียกว่าการต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย (Safety Ground หรือ Equipment Ground)

ระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสตรงของเซลล์แสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้คือ

1) ระบบไฟฟ้ากระแสตรงของเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่มีการต่อลงดิน (Ungrounding PV system) เป็นระบบที่ไม่มีการต่อลงดินทางด้านไฟฟ้ากระแสตรง (DC side) 

2) ระบบไฟฟ้ากระแสตรงของเซลล์แสงอาทิตย์แบบการต่อลงดินต่อกับขั้วบวก (Positive grounding PV system) เป็นระบบที่มีการต่อการต่อลงดินเข้ากับขั้วบวกของด้านไฟฟ้ากระแสตรง

3) ระบบไฟฟ้ากระแสตรงของเซลล์แสงอาทิตย์แบบการต่อลงดินต่อกับขั้วลบ (Negative grounding PV system) เป็นระบบที่มีการต่อการต่อลงดินเข้ากับขั้วลบของด้านไฟฟ้ากระแสตรง  

4) ระบบไฟฟ้ากระแสตรงของเซลล์แสงอาทิตย์แบบการต่อลงดินต่อกับจุดกึ่งกลาง (Mid-point grounding PV system) เป็นระบบที่มีการต่อการต่อลงดินเข้ากับจุดกึ่งกลางเซลล์แสงอาทิตย์
.
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 06 2541 6388
Site : www.irradiance.co.th

#อิเรเดี๊ยนโซล่า #โซล่าภาคธุรกิจ
#Solar #โซล่าเซลล์ #พลังงานทดแทน #ลดค่าไฟฟ้า

ที่มา  : ผศ.ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ