เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

IRRS ให้ความรู้ด้านโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

2019-09-23

SHARE :

อิเรเดี๊ยน โซล่า บรรยายให้ความรู้ด้านโซล่าเซลล์

บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.นครนายก) เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายในหัวข้อ PV POWER PLANT TRAINING

ผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นนักเรียนนายร้อยฯ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบ English Program (EP) ทั้งนี้ ทางบริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จะเป็นผู้ออกข้อสอบ เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนต่อไป

วิทยากรผู้บรรยายและผู้ออกข้อสอบ : ศิริลักษณ์ แซ่เจี่ย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.นครนายก)