เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

บอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯนัดถก20ธ.ค.นี้ เดินหน้าส่งเสริมโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาลรับมือภัยแล้ง

2019-12-19

SHARE :

บอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯนัดถก20ธ.ค.นี้ เดินหน้าส่งเสริมโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาลรับมือภัยแล้ง

           บอร์ด กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  นัดประชุม 20 ธ.ค.2562 นี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เบิกจ่ายงบปี 2563 กว่า 10,000 ล้านบาท เน้นส่งเสริมโครงการติดโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาลรับมือภัยแล้ง


          นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า  วันที่ 20 ธ.ค.2562 นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯประจำปี 2563 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะสามารถเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอขอสนับสนุนได้ภายในเดือนม.ค.2563 และคัดเลือกโครงการภายในเดือนก.พ.2563 จากนั้นจะสามารถเบิกจ่ายงบได้ประมาณเดือนมี.ค.2563 โดยการพิจารณาโครงการจะมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นสำคัญ


          สำหรับโครงการสำคัญๆที่จะมุ่งเน้นในปี 2563 เช่น โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรที่ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องแต่จะมีการปรับหลักเกณฑ์การดูแลให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากขึ้น


          ทั้งนี้ได้มอบหมายให้พลังงานจังหวัดเข้าไปสำรวจพื้นที่ต่างๆ ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น และจะประสานไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ที่จะเข้ามาร่วมดูแลและคัดกรองโครงการที่มีความเป็นไปได้ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถาวรด้วยการมีงบประมาณต่อเนื่องในการซ่อมบำรุงไม่ให้เกิดการทิ้งร้างเช่นที่ผ่านมา เป็นต้น


          นายกุลิศ  กล่าวว่า  ในระยะต่อไปจะมีการยกระดับให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้งเป็นองค์การมหาชนเช่นเดียวกับ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้การบริหารเงินและองค์กรเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรที่มีกำลังคนอย่างเหมาะสมกับงานต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก energynewscenter