เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

อบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Solar System"

2018-09-21

SHARE :

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Solar System" สำหรับพนักงานใหม่ จำนวน 20 คน  เพื่อเตรียมความพร้อม, ส่งเสริมและเพิ่มความรู้ความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด โดยการจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มมาตรฐานให้กับบุคคลากรภายในองค์กร ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น