เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชม สายการผลิตแผงโซล่า ณ โรงงาน เลคิเซ่

2020-02-20

SHARE :

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชม สายการผลิตแผงโซล่า ณ โรงงาน เลคิเซ่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพลังงานจากแสงอาทิตย์

ทาง บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด หนึ่งในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป จึงเปิดให้เยี่ยมชมโรงงาน การผลิตหลอดไฟ การผลิตแผงโซล่าเซลล์  และการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นคณาจารย์ จำนวน 6 ท่าน และนักศึกษาจำนวน 59 ท่าน ซึ่งทาง บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด มีรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้