เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

กำเนิดโซล่าเซลล์

2020-03-24

SHARE :

กำเนิดโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ เกิดขึ้นได้อย่างไร

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ถูกสร้างอย่างเป็นรูปร่างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1954 (พ.ศ. 2479) โดย แชปปิน (Chapin) ฟูลเลอร์ (Fuller) และเพียสัน (Pearson) แห่งเบลล์เทลเลโฟน (Bell Telephone) โดยทั้ง 3 ท่านได้ค้นพบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ พี-เอ็น (P-N) แบบใหม่ โดยวิธีการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิกอน จนได้โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ (Solar cell) ชิ้นแรกของโลกซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง 6% ในระยะแรกโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับโครงการด้านอวกาศ ดาวเทียมหรือยานอวกาศ

แผงโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ (Solar cell)บนสถานีอวกาศนานาชาติสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ทั้งสองหน้า เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเซลล์หน้าเดียว ซึ่งในปี 1960 ประสิทธิภาพในการทำงานของโซล่าเซลล์ถูกพัฒนาขึ้นมาได้ถึง 14% ต่อจากนั้นจึงได้เริ่มมีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง และขยายผลสู่ระดับอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของโลก เมื่อประมาณปลายทศวรรษที่ 50 เป็นต้นมา

โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ (Solar cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้ โดยในระยะแรกโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ (Solar cell) จะมีราคาแพงมากจึงจำกัดการใช้งานอยู่เฉพาะในงานวิทยุสื่อสารและไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลเท่านั้น ซึ่งในปี ค.ศ.1956 มีการนำโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ (Solar cell) มาใช้ครั้งแรกนอกเหนือจากการใช้เกี่ยวกับยานอวกาศ แต่ราคาในยุคสมัยนั้นห่างจากตอนนี้มาก เพราะราคาในการติดตั้งอยู่ที่ 300 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ 1 วัตต์ (watt)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก kg solar