เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

อิเรเดี๊ยน โซล่า จัดอบรมผู้รับเหมา ติดตั้งโซล่า Rooftop รุ่นที่ 1

2020-08-14

SHARE :

อิเรเดี๊ยน โซล่า จัดอบรมผู้รับเหมา ติดตั้งโซล่า Rooftop รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา อิเรเดี๊ยน โซล่า จัดอบรมผู้รับเหมา เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านระบบโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านในกระเบื้องหลังคารูปแบบต่างๆ โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง 
ดำเนินการบรรยายด้วยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์ พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ทั้งหมด 
โดยหลังจากการบรรยาย ได้มีการมอบประกาศนียบัตร ลงชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เป็นผู้รับเหมาของบริษัทอิเรเดี๊ยน โซล่า และจะมีการส่งงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ต่อไป