เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

IRRS Outing @The Sea Galleri : Phuket

2020-12-01

SHARE :

เมื่อวันที่ 1 - 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จัดกิจกรรม IRRS Outing @The Sea Galleri เพื่อให้พนักงานได้รับการพักผ่อน และดำเนินงานให้ลูกค้าอย่างเต็มที่ต่อไป

ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า ทำงานอย่างหนัก สร้างการเป็นที่รู้จัก สร้างความไว้วางใจ เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนดำเนินการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้า ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
อิเรเดี๊ยน โซล่า เราพลักดันด้านพลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรขนาดใหญ่มากมาย และเรายังเป็นที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มกำไรให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน