เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

ส่งเสริมการลงทุน BOI เดินหน้าแบบไหน โซล่าเซลล์ได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง?

2021-01-12

SHARE :

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ระบบโซล่าเซลล์ เข้าข่าย การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน

เราดำเนินการตรวจสอบ และขอรับสิทธิ์ BOI ฟรี
วันนี้ - 31 มีนาคมนี้ เท่านั้น