เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ จะกลายเป็นขยะในอนาคต จริงหรือไม่ ?

2021-01-30

SHARE :

สิ่งที่หลายๆ คนยังไม่รู้เกี่ยวกับ แผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ คือ
1) กกพ. กำหนดให้ผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ได้มาตรฐานจะต้องมีระบบการดูแลแผงโซลาร์เซลล์เมื่อหมดอายุควบคู่ไปด้วย
2) ส่วนประกอบหลักของแผงโซลาร์เซลล์คือ "ทราย" และ "แก้ว" ซึ่งมีกระบวนการ Recycle อยู่แล้ว สารเคมีประกอบน้อยมาก
3) ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ เช่น โครงอลูมิเนียม สายไฟ กระจกใสปิดด้านหน้า สามารถนำไป Recycle ได้ และมีแหล่งรับซื้อ
4) ชิ้นส่วนเดียวของแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องทำลายทิ้งคือ "เซลล์รับแสง" เท่านั้น

ซึ่งระยะการใช้งานโซลาร์เซลล์อยู่ที่ 20-25 ปี หลังจากนี้จะยังใช้งานได้อยู่ แต่ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจะลดลง เรื่องรีไซเคิลเป็นเรื่อง Demand - Supply ถ้ามีคนติดตั้งเยอะ ก็จะเกิดโรงงานรีไซเคิลเยอะขึ้น สอดคล้องตามนโยบายที่การคาดการณ์ว่าเมื่อแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุการใช้งานก็อาจจะกลายมาเป็นขยะพลังงานมากมายมหาศาล โดยภายในปี พ.ศ. 2565 - 2601 ซากแผงโซลาร์เซลล์สะสม อาจสูงถึง 6.2 -7.9 แสนตัน ที่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงหาแนวทางที่จะลดปัญหามลพิษก่อนกำจัดซากแผงโซลาร์เซลล์ 3 แนวทาง ได้แก่
1) การรับคืนแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ
2) การเปิดโรงงานซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำกลับมาใช่ใหม่
3) การรับซากแผงโซลาร์เซลล์กลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล
พร้อมมีแนวคิดให้มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์และโรงงานรีไซเคิล ซากแผงโซลาร์เซลล์ โดยมีเป้าหมาย ที่จะจัดตั้งโรงงานใน 10 จังหวัดปริมณฑลและตามหัวเมืองในแต่ละภูมิภาค จังหวัดละ 10 แห่งในช่วงแรกคาดว่าจะมีโรงงานทั้ง 2 ประเภทรวมกันประมาณ 100 แห่ง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่าจากการประเมินปีที่เริ่มมีการติดตั้ง พ.ศ.2545 – 2579 จะเกิดซากเซลล์สะสมประมาณ 7.5 แสนตัน (ปีที่เกิดซาก พ.ศ. 2560 – 2604) จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทในการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยมุ่งผลักดันการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลซากโซลาร์เซลล์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า รวมถึงได้วางแนวทางการบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดการซากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (*ข้อมูลจาก กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

ขอบคุณข้อมูลจาก powerofwe.world