เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

Private PPA คืออะไร ? ช่วยธุรกิจ โรงงาน จากวิกฤตได้แค่ไหน ?

2021-04-23

SHARE :

Private PPA  หรือ Private Power Purchase Agreement
เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยเจ้าของโรงงาน ไม่ต้องลงทุน


ผู้ลงทุน ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับโรงงานต่างๆ โดยมาก จะเป็นบริษัทด้านพลังงาน ที่ทำการลงทุน เพื่อลดการใช้ไฟจากการไฟฟ้า เพราะ บริษัทด้านพลังงาน จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถคำนวณ การใช้ไฟในระบบต่างๆ รวมถึงเชี่ยวชาญด้านพลังงานจากโซล่าเซลล์ ที่สามารถลดค่าไฟได้ โดยบริษัทเหล่านี้ จะทำการคำนวณ ปริมาณการใช้ไฟ ผลประหยัดที่ได้ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทางด้านการเงิน

เมื่อลดการใช้ไฟจากการไฟฟ้า จะทำให้ประหยัดค่าไฟมากขึ้น เพราะโรงงาน จะใช้ไฟส่วนหนึ่งจากโซล่าเซลล์ และหากไฟในระบบโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ ระบบจะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้เช่นเดิม ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องจักรในโรงงานแต่อย่างใด

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เจ้าของโรงงาน ไม่ต้องลงทุนในระบบโซล่าเซลล์ 【สามารถลดค่าไฟได้ทันที ฟรี ทุกขั้นตอน 】 ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง จนถึงการดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์  โรงงงานสามารถใช้ไฟได้ตามปกติ โดยมีระบบโซล่าเซลล์ ที่อยู่บนหลังคาโรงงาน ช่วยผลิต และนำไฟฟ้ามาใช้ในโรงงาน ทำให้ลดค่าไฟโรงงานได้ เริ่มต้นที่ 35% เมื่อหมดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ลงทุน เจ้าของโรงงาน จะได้รับระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมด และได้รับส่วนลดค่าไฟ 100%

ผู้ลงทุน จะทำสัญญาการซื้อ - ขายไฟ กับเจ้าของโรงงาน โดยตลอดอายุอาสัญญา ผู้ลงทุนจะเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการระบบโซล่าเซลล์ ให้มีกำลังการผลิตไฟเต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

เกณฑ์ของโรงงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Private PPA
1. ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท ขึ้นไป
2. ผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่มากกว่า 3 เท่า
4. มีการใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
5. พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร
6. ค่าไฟไม่น้อยกว่า 300,000 บาท/เดือน

ทั้งหมดนี้ คือ Private PPA การซื้อขายไฟในภาคเอกชน ที่ทำให้ เจ้าของโรงงาน และ ผู้ลงทุน สามารถรับผลกำไรจากระบบโซล่าเซลล์