เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

MEA และ PEA ชี้แจงการปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน สำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2566 ตามมติ กกพ.

2023-01-25

SHARE :

 MEA และ PEA ชี้แจงการปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน สำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2566 ตามมติ กกพ. 

.
ตามที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ครั้งที่ 51/2565 มีมติปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ดังนี้ 
.
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 
อัตราปกติที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน และอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU Tariff)
ระดับแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ (ผู้ใช้ไฟฟ้า MEA)
ระดับแรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ (ผู้ใช้ไฟฟ้า PEA)
.
จากเดิม 38.22 ปรับลดลงเป็น 24.62 บาทต่อเดือน 
.
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก อัตราปกติและอัตรา TOU
ระดับแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ (ผู้ใช้ไฟฟ้า MEA)
ระดับแรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ (ผู้ใช้ไฟฟ้า PEA)
.
จากเดิม 46.16 ปรับลดลงเป็น 33.29 บาทต่อเดือน 
.
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตรอัตรา TOU ทุกระดับแรงดัน
จากเดิม 228.17 ปรับลดลงเป็น 204.07 บาทต่อเดือน 
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป 
(จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2566)