เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร สู่ความสำเร็จ (Relation In Organization For Success)

2023-10-05

SHARE :

 วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร สู่ความสำเร็จ (Relation In Organization For Success)

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมในองค์กร สร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันในการทำงาน เพื่อประสานงานได้อย่างเข้าใจ รวมถึงมุ่งเน้นแนวคิดการบริหารและจัดการงานร่วมกันในระหว่างบุคคลและหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมการบรรยายและร่วม Workshop จากวิทยากรชั้นนำ

การจัดการอบรมในครั้งนี้ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมในระดับหัวหน้างานสามารถเรียนรู้แนวคิด การจัดการงานในรูปแบบทีม และบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ สร้างทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการบริหารงานเชิงบวก เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทีม และเกิดความสอดคล้องในการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท