เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS NEWS

ข่าวสารและความรู้เกี่ยวโซล่าเซลล์

บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ P-D-C-A

2024-02-14

SHARE :

☀️ บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ P-D-C-A ☀️

.
เครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาที่องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกนิยมใช้กัน เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรปรับรูปแบบวิธีคิดและวิธีการต่างๆให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง กำหนดเป้าหมาย วางแผน กำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทำงาน ส่งต่อคุณค่างานต่อผู้อื่น นำไปสู่การทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
.
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กับอิเรเดี๊ยน โซล่า โทร : 02-114-3231 ต่อ 1
หรือแอดไลน์ Line @irrs : http://bitly.ws/IRYJ
.
ติดตาม อิเรเดี๊ยน โซล่า ได้ที่