เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng


บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด


มีความประสงค์จะหาผู้ร่วมงานเพื่อขึ้นทะเบียน (Vendor List)
สำหรับผู้รับเหมา...

ผู้รับเหมาหรือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น Vender List หลังได้รับการขึ้นทะเบียนจากทางบริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด ท่านจะได้รับสิทธิมากมายจากทางบริษัท รวมทั้งได้รับการส่งงานติดตั้งโครงการต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
สำหรับผู้รับเหมาที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ ดังนี้


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

          1.  กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้น ลงใน  "Google Form"

          2.  ส่ง Company Profile และ หนังสือรับรองบริษัท มาที่ E-mail : procurement@irradiance.co.th

          3.  เมื่อผ่านคุณสมบัติ บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด จะมี E-mail แจ้งเชิญเข้า Bidding เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ร่วมงาน