เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

QwW6Jt.png

Electricity is a cost of doing business. Installing solar cells will help reduce electricity bills instantly.

QwW85l.png       Up to 40% of electricity bill saving  QwWXSv.png         Payback period within 4-6 years  QwWaiE.png       25 years life time warranty
Electricity bill/month (THB)
discount rate/month (THB)
Cost of investment (THB)
Payback period (year)
100,000
40,000
2,600,000
4.7
500,000
200,000
12,000,000
4.7
1,000,000
400,000
23,000,000
4.7
** ระยะเวลาคืนทุนและส่วนลดค่าไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าสำรวจหน้างานจริง **


Wort it again? BOI can help you

Now a day government has a measure to promote investment (BOI).
To save energy by using renewable energy And reduce the environmental impact It also helps to make the installation of solar cells more cost-effective.

QwdQzk.png
Electricity bill/month (THB)
discount rate/month (THB)
Cost of investment (THB)
Payback period (year)
100,000
40,000
1,300,000
2.30
500,000
200,000
6,000,000
2.30
1,000,000
400,000
11,500,000
2.30

** Payback period and electricity cost may change after survey **

** หากได้รับการส่งเสริมเพื่อการมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 50% ของมูลค่าการลงทุน  ซึ่งเปรียบเสมือนลดการลงทุนเหลือเพียง 50% **


Type of business that can use a measure to promote investment (BOI) ?

Qw0n8k.png Category 1
Agriculture and agricultural products
QwB4qI.png Category 2 
Minerals, ceramics and basic metals
QwbQo8.png Category 3 
Light industry
QwbnVV.png Category 4
Metal products, machinery and transport equipment
QwbVun.png Category 5
Electrical appliances and electronics
QwbXMg.png Category 6
Chemicals, plastics and paper
Qwbp1W.png Category 7
Service and Public Utilities
QwbvD2.png

Category 8 
Development of technology and innovation


Get started first Can reduce the cost first

Interested in installing solar cells with us