เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00

ติดตามเราได้ที่ :
change to thai change to eng

IRRS ABOUT US

IRRADIANCE SOLAR

          บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2557 ภายใต้บริษัทในเครือของ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด หรือเดิม คือ บริษัท แอลเคเอส อิเล็คทริคอล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมือปี พ.ศ. 2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทลี้กิจเจริญแสง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอดไฟมายาวนานกว่า 50 ปี บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด ก่อตั้งในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ Solar Farm, Solar Rooftop และ Solar Floating บริษัท อิเรเดี๊ยน   โซล่า จำกัด ก่อตั้งได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างมั่นคงโดยทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะสูงของเรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการคุณภาพที่ไร้คู่แข่งของการบริการให้กับลูกค้าของเรา  

วิสัยทัศน์
         บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านพลังงานจากเเสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และครบวงจรในประเทศไทย

พันธกิจ
       มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และความก้าวหน้าในอนาคต
      ▸ มุ่งเน้นพัฒนาการบริการธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
      ▸ สรรหาบุคลากร และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
      ▸ ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ และสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน

______________________________________________________________________
 กรณีมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด กรุณาติดต่อ 034 446 706 ต่อ 107.

บริษัทในเครือเลคิเซ่ กรุ๊ป

The Best Partner

เราคือหนึ่งในเครือของ บริษัท เลคิเซ่ กรุ๊ป จำกัด จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพของเราคือที่สุดในท้องตลาด

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

"ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล" (ISO 9001 & 14001)